Otepää Noorte Õpilasmalev ootab osalejaid

Otepää noorte õpilasmalev toimub 12.06-16.06.17. Maleva käigus tehakse heakorratöid ning noortele makstakse selle eest ka töötasu. Eelisjärjekorras malevasse kandideerimisel on 13-14-aastased noored, kuid kandideerida võivad ka vanemad noored. Kui 13-14-aastaseid ei tule piisavalt, kaasame malevasse ka vanemaid noori. Päevas tehakse 4 tundi tööd ning seejärel toimuvad koolitused ja meelelahutuslikud tegevused. Tegemist on päevamalevaga.

16.06 pärast tööpäeva lõppu suundume Tartusse ekskursioonile, kus külastame Rahinge kaabliparki ning ööbime telkides. Malevasse kandideerimisel on vajalik esitada CV ja motivatsioonikiri. Registreerimine lõpeb 15.05.17 ning seejärel võetakse soovijatega ühendust. Informatsioon ja registreerimine: katlin.meema@otepaa.ee, 53326699

„Noortemaleva toimumist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.“