Home

Otepää ANKist


Otepää  ANK on  avatud kolmel päeval nädalas aadressiga Lipuväljak 13 (Otepää Vallavalitsuse keldrikorrusel).

E 13.00-20.00
N 13.00-20.00
R 13.00-20.00

Otepää avatud noortekeskuse uusi ruume on võimalik rentida üritusteks, koolitusteks, seminarideks või sünnipäevadeks. (Broneerimine : e-maili teel-katlin.meema@otepaa.ee Saatke kuupäeva soov ja vastame teile!)

Rendihinnaks on määratud 10€/h.

Noortekeskuses on olemas kööginurk, padjanurk,arvuti, dataprojektor koos suure ekraaniga, Xbox 360 koos mängudega, lauamängud, telekas, raadio, lauajalgpall, õhuhoki.

 

Oma soovist anna märku noortekeskuse juhatajale: Kätlin Meema

e-mail: katlin.meema@otepaa.ee või helista numbril 5886 7270

Samuti tuleb sõlmida rendileping ning rentnik vastutab rentimisperioodil tekitatud kahju eest!

 

Otepää ANK tegutseb selle nimel, et

1.      noortele vabaaja tegevuseks soodsaid tingimusi luua;

2.      noorsootegevuse alaseid projekte algatada ja läbi viia;

3.      noorte vajadusi ja huvisid teadvustada;

4.      laste- ja noorteüritusi korraldada;

5.      noorte omaalgatuslikke tegevusi tunnustada ja neile kaasa aidata;

6.      noorteorganisatsioonide tegevusi toetada;

7.      Otepää valla  noorte aktiivsust tõsta ja noori kaasata läbi tegutsemise;

8.      heaperemehelikult  noortekeskuse ruume hallata.